תערוכה מתחלפת

תמר פרי

בת 24.

חיה על הקו בין אמנות פלסטית למוזיקה. 

ילידת מושב בת שלמה וכיום מתגוררת 

בירושלים במסגרת לימודי אמנות בבצלאל.

------

כבר המון זמן שאני מנסה ליצור ממקום 

חסר משמעות, אבל כנראה שהסתם ואני זהלא אותו דבר, אנחנו לא מדברים באותו 

תדר בכלל. כמו זריקת עוגן לקרקעית אני 

מושלכת למשמעות, לכבדות שביצירה, 

לאחריות שיש לי בזמנה. לא מובן מאליו 

עבורי שיש בי יכולת יצירה. אמנות זאת 

דרך, נקודת מבט על העולם- לא משנה 

באיזה מדיום נבחר.

          (רגע מתוך פתק בפתקים)